(1983)

Hjemmet, 1983 Series
Cover for De 5 på eventyr (Hjemmet, 1983 series) #2