(julen 1961)

Se-Bladene, 1961 Series
| Next Issue >
Cover for Hakke Hakkespett julenummer (1961 series) #[1961]