(1979)

< Previous Issue |
Cover for Et Se-album (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1977 series) #18 - Sheriff ekstra