([april] 1954)

< Previous Issue |
| Next Issue >
Cover for Spøk og Spenning (Oddvar Larsen; Odvar Lamer, 1950 series) #11/1954