(2000)

Bladkompaniet, 2000 Series
 
Cover for Dogberts håndbok i ledelse (2000 series) #[nn]