Le Lombard Indicia / Colophon Publishers

1946 -
Indicia / Colophon Publisher Issues Year Began Year Ended Surrogate?
De Lombard Uitgaven 204 -
De Lombard Uitgaven (Dargaud-Lombard nv) 56 -
De Lombard Uitgaven N.V. 10 -
Editions du Lombard 79 -
Éditions du Lombard (Dargaud-Lombard s.a.) 25 -
Lombard Uitgaven 15 -
Lombard Uitgaven P.H. 28 -