Semic, 1985 Series
 
Månadens äventyr #1/1985
Månadens äventyr #2/1985
Månadens äventyr #3/1985
Månadens äventyr #4/1985
Månadens äventyr #5/1985
Månadens äventyr #6/1985
Månadens äventyr #7/1985
Issue 7/1985
[18 december] 1985
Add/replace cover
Månadens äventyr #1/1986
Månadens äventyr #2/1986
Månadens äventyr #3/1986
Månadens äventyr #4/1986
Månadens äventyr #5/1986
Månadens äventyr #6/1986
Månadens äventyr #7/1986
Månadens äventyr #8/1986
Månadens äventyr #9/1986
Månadens äventyr #10/1986
Månadens äventyr #11/1986
Månadens äventyr #12/1986
Månadens äventyr #1/1987
Månadens äventyr #2/1987
Månadens äventyr #3/1987
Månadens äventyr #4/1987
Månadens äventyr #5/1987
Månadens äventyr #6/1987
Månadens äventyr #7/1987
Månadens äventyr #8/1987
Månadens äventyr #9/1987
Månadens äventyr #10/1987
Månadens äventyr #11/1987
Månadens äventyr #12/1987
Månadens äventyr #1/1988
Månadens äventyr #2/1988
Månadens äventyr #3/1988
Månadens äventyr #4/1988
Månadens äventyr #5/1988
Månadens äventyr #6/1988
Månadens äventyr #7/1988
Månadens äventyr #8/1988
Månadens äventyr #9/1988
Månadens äventyr #10/1988