Atlantic Förlags AB, 1984 Series
 
Hulk extra sommarläsning #[nn]