Semic, 1985 Series
 
Bobos sagobok för alla barn [julalbum] #[1985] (tryckt 1984)
Issue [1985] (tryckt 1984)
december 1984 - januari 1985
Add/replace cover
Bobos sagobok för alla barn [julalbum] #1986 (tryckt 1985)
Issue 1986 (tryckt 1985)
december 1985 - januari 1986
Add/replace cover
Bobos sagobok för alla barn [julalbum] #1987 (tryckt 1986)
Issue 1987 (tryckt 1986)
december 1986 - januari 1987
Add/replace cover
Bobos sagobok för alla barn [julalbum] #1988 (tryckt 1987)
Issue 1988 (tryckt 1987)
december 1987 - januari 1988
Add/replace cover
Bobos sagobok för alla barn [julalbum] #1989 (tryckt 1988)
Issue 1989 (tryckt 1988)
december 1988 - januari 1989
Add/replace cover