Marvel, 1963 Series
 
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #146 [30c Price Variant]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #147
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #147 [30c Price Variant]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #148
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #148 [30c Price Variant]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #149
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #149 [30c price edition]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #150 [25¢ Variant]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #150 [30¢ Variant]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #151
Issue #151
September 1976
Add/replace cover
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #152
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #153
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #154
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #155
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #156
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #157 [Square Price Box]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #157 [Diamond Price Box]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #158
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #159 [Square Price Box]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #159 [Diamond Price Box]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #159 [UK Price Variant]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #160 [30¢, Square Box]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #160 [35¢, Square Box]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #160 [30¢, Diamond Box]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #161 [30¢ Cover]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #161 [35¢ Cover]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #161 [30¢, Diamond Box]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #162 [30¢ Cover]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #162 [35¢ Cover]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #163 [30¢ Cover]
Issue #163
September 1977
Add/replace cover
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #163 [35¢ Cover]
Issue #163
September 1977
Add/replace cover
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #164 [30¢ Cover]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #164 [35¢ Cover]
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #165
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #166
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #167
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #168
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #169
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #170
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #171
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #172
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #173
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #174
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #175
Issue #175
September 1978
Add/replace cover
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #176
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #177
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #178
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #179
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #180
Cover for The Avengers (Marvel, 1963 series) #181