Se-Bladene, 1969 Series
 
Cover for Supermann Spesial (Se-Bladene, 1969 series) #1969