Cover for Supermann Spesial (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1969 series) #1969