Cover for Supermann Spesialnummer (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1966 series) #[nn]