Marvel, 1968 Series
 
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #149
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #150
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #151
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #152
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #152 [Goodwill Bookstore Variant]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #153
Issue #153
September 1972
Add/replace cover
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #154
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #155
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #156
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #157
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #158
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #159
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #159 [British Price Variant]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #160
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #160 [British Price Variant]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #161
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #162
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #162 [British price variant.]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #163
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #164
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #164 [British price variant.]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #165
Issue #165
September 1973
Add/replace cover
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #165 [British price variant.]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #166
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #166 [British price variant.]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #167
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #167 [UK Price Variant]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #168
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #168 [British price variant.]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #169
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #169 [UK Price Variant]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #170
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #170 [British price variant.]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #171
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #171 [British price variant.]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #172
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #173
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #174
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #175
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #176
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #176 [British price variant.]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #177
Issue #177
September 1974
Add/replace cover
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #177 [British price variant.]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #178
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #178 [British price variant.]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #179
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #179 [UK Price Variant]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #180
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #180 [British price variant.]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #181