Marvel, 1968 Series
 
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #300 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #300 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #301
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #301 [Newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #302 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #302 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #303
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #303 [Newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #304
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #304 [Newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #305 [Direct Edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #305 [Newsstand Edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #306 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #306 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #307
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #307 [Newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #308 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #308 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #309
Issue 309
September 1985
Add/replace cover
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #309 [Newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #310
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #310 [Newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #311
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #312 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #312 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #313 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #313 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #314
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #314 [newsstand (Canada)]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #315 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #315 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #316 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #316 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #317 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #317 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #318
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #318 [Newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #319 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #319 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #320 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #320 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #321 [newsstand]
Issue 321
September 1986
Add/replace cover
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #321 [direct edition]
Issue 321
September 1986
Add/replace cover
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #322 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #322 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #323
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #323 [Newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #324 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #324 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #325 [Direct Edition]