Marvel, 1968 Series
 
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #326
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #327
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #328 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #328 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #329 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #329 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #330 [Direct Edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #330 [Newsstand Edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #331
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #331 [Newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #332 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #332 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #333 [Direct]
Issue 333
September 1987
Add/replace cover
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #333 [Newsstand]
Issue 333
September 1987
Add/replace cover
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #334 [Direct]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #334 [Newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #335 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #335 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #336 [Direct]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #336 [Newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #337 [Direct]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #337 [Newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #338 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #338 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #339 [Direct]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #339 [Newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #340 [Direct]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #340 [Newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #341 [Newsstand Edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #341 [Direct Edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #342 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #342 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #343 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #343 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #344
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #344 [Newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #345
Issue 345
September 1988
Add/replace cover
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #346
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #347
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #348
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #349 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #349 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #350 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #350 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #351
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #352 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #352 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #353 [newsstand]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #353 [direct edition]
Cover for Captain America (Marvel, 1968 series) #354