Marvel, 1974 Series
 
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #40
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #41
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #42
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #43
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #44
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #45
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #46
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #47
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #48
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #49
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #50
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #51
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #52
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #53
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #54
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #54 [Newsstand Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #55
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #55 [Canadian Newsstand Variant]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #56
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #57
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #58
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #59
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #60 [Direct]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #61
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #62
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #63
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #64
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #65
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #66
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #66 [Direct Sales (Comic Book Stores)]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #67
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #68 [Direct Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #68 [Newsstand Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #69 [Direct]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #69 [Newsstand]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #70
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #71
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #72 [Direct Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #72 [Newsstand Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #73 [Direct]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #73 [Newsstand]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #74 [Direct Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #74 [Newsstand Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #75 [Direct Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #75 [Newsstand Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #76
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #77
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #78
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #78 [Newsstand Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #79