Marvel, 1974 Series
 
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #28 [Regular Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #28 [British Price Variant]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #29 [Regular Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #29 [British Price Variant]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #30 [Regular Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #30 [British Price Variant]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #31 [Regular Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #31 [British Price Variant]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #32 [Regular Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #32 [British Price Variant]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #33
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #33 [non-newsstand bagged]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #33 [British Price Variant]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #34
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #35
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #35 [direct edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #36
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #36 [direct edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #37 [newsstand]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #37 [direct edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #38
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #39 [newsstand]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #39 [direct edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #40
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #41
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #42
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #43
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #44
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #45
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #46
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #47
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #48
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #49
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #50
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #51
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #52
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #53
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #54
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #54 [Newsstand Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #55
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #55 [Canadian Newsstand Variant]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #56
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #56 [Newsstand Edition]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #57
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #58
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #59
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #60 [Direct]
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #61
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #62
Cover for Doctor Strange (Marvel, 1974 series) #63