Hjemmet, 1985 Series
 
Cover for Agent 327 (Hjemmet, 1985 series) #1
Cover for Agent 327 (Hjemmet, 1985 series) #2
Cover for Agent 327 (Hjemmet, 1985 series) #3
Cover for Agent 327 (Hjemmet, 1985 series) #3 [Reutsendelse bc 147 25]
Cover for Agent 327 (Hjemmet, 1985 series) #4