Illustrerte Klassikere, 1960 Series
 
Cover for Alt i bilder (Illustrerte Klassikere, 1960 series) #6
Cover for Alt i bilder (Illustrerte Klassikere, 1960 series) #9
Cover for Alt i bilder (Illustrerte Klassikere, 1960 series) #11
Cover for Alt i bilder (Illustrerte Klassikere, 1960 series) #15
Cover for Alt i bilder (Illustrerte Klassikere, 1960 series) #19
Cover for Alt i bilder (Illustrerte Klassikere, 1960 series) #25
Cover for Alt i bilder (Illustrerte Klassikere, 1960 series) #26
Cover for Alt i bilder (Illustrerte Klassikere, 1960 series) #34