Semic, 1993 Series
 
Billy klassiske søndagssider 1960-1963 #[nn]