Semic, 1993 Series
 
Cover for Billy klassiske søndagssider 1960-1963 (Semic, 1993 series)