Bladkompaniet, 2002 Series
 
Blodøks - "Første Saga" #[nn]
Issue [nn]
[september] 2002
Add/replace cover