Bladkompaniet, 1997 Series
 
Død: Prisen for et liv #[nn]