Se-Bladene, 1968 Series
 
Fantastiske Fire #1/1968
Fantastiske Fire #2/1968
Fantastiske Fire #3/1968
Fantastiske Fire #4/1968
Fantastiske Fire #5/1968
Fantastiske Fire #6/1968
Fantastiske Fire #7/1968
Fantastiske Fire #8/1968