Egmont Serieforlaget, 1998 Series
 
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #17/2007
Issue 17/2007
[20. august] 2007
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #18/2007
Issue 18/2007
[3. september] 2007
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #19/2007
Issue 19/2007
[14. september] 2007
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #20/2007
Issue 20/2007
[1. oktober] 2007
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #21-22/2007
Issue 21-22/2007
[15. oktober] 2007
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #23/2007
Issue 23/2007
[12. november] 2007
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #24/2007
Issue 24/2007
[26. november] 2007
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #25/2007
Issue 25/2007
[10. desember] 2007
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #26/2007
Issue 26/2007
[24. desember] 2007
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #1/2008
Issue 1/2008
[7. januar] 2008
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #2/2008
Issue 2/2008
[21. januar] 2008
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #3/2008
Issue 3/2008
[4. februar] 2008
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #4/2008
Issue 4/2008
[18. februar] 2008
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #5-6/2007 [5-6/2008]
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #7/2008
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #8/2008
Issue 8/2008
[14. april] 2008
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #9-10/2008
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #11/2008
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #12/2008
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #13/2008
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #14/2008
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #15/2008
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #16/2008
Issue 16/2008
[4. august] 2008
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #17-18/2008
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #19/2008
Issue 19/2008
[15. september] 2008
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #20/2008
Issue 20/2008
[29. september] 2008
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #21-22/2008
Issue 21-22/2008
[13. oktober] 2008
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #23/2008
Issue 23/2008
[10. november] 2008
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #24/2008
Issue 24/2008
[24. november] 2008
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #25/2008
Issue 25/2008
[8. desember] 2008
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #26/2008
Issue 26/2008
19. desember 2008
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #1/2009
Issue 1/2009
[5. januar] 2009
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #2-3/2009
Issue 2-3/2009
[19. januar] 2009
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #4/2009
Issue 4/2009
16. februar 2009
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #5/2009
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #6/2009
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #7-8/2009
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #9/2009
Issue 9/2009
[27. april] 2009
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #10/2009
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #11-12/2009
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #13/2009
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #14/2009
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #15-16/2009
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #17/2009
Issue 17/2009
[17. august] 2009
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #18-19/2009
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #20/2009
Issue 20/2009
[28. september] 2009
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #21/2009
Issue 21/2009
[12. oktober] 2009
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #22/2009
Issue 22/2009
[26. oktober] 2009
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #23/2009
Issue 23/2009
[9. november] 2009
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #24-25/2009
Issue 24-25/2009
[23. november] 2009
Add/replace cover