Egmont Serieforlaget, 1998 Series
 
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #26/2009
Issue 26/2009
[17. desember] 2009
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #1/2010
Issue 1/2010
[4. januar] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #2-3/2010
Issue 2-3/2010
[18. januar] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #4/2010
Issue 4/2010
[15. februar] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #5/2010
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #6/2010
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #7-8/2010
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #9/2010
Issue 9/2010
[26. april] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #10/2010
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #11-12/2010
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #13/2010
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #14-15/2010
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #16/2010
Issue 16/2010
[2. august] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #17-18/2010
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #19/2010
Issue 19/2010
[13. september] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #20/2010
Issue 20/2010
[27. september] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #21/2010
Issue 21/2010
[11. oktober] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #22/2010
Issue 22/2010
[25. oktober] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #23/2010
Issue 23/2010
[8. november] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #24-25/2010
Issue 24-25/2010
[22. november] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #26/2010
Issue 26/2010
[20. desember] 2010
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #1-2/2011
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #3/2011
Issue 3/2011
[31. januar] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #4/2011
Issue 4/2011
[14. februar] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #5/2011
Issue 5/2011
[28. februar] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #6/2011
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #7-8/2011
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #9/2011
Issue 9/2011
[26. april] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #10/2011
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #11-12/2011
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #13/2011
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #14/2011
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #15-16/2011
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #17/2011
Issue 17/2011
[15. august] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #18/2011
Issue 18/2011
[29. august] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #19/2011
Issue 19/2011
[12. september] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #20-21/2011
Issue 20-21/2011
[26. september] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #22/2011
Issue 22/2011
[24. oktober] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #23/2011
Issue 23/2011
[7. november] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #24-25/2011
Issue 24-25/2011
[21. november] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #26/2011
Issue 26/2011
[19. desember] 2011
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #1-2/2012
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #3/2012
Issue 3/2012
[30. januar] 2012
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #4/2012
Issue 4/2012
[13. februar] 2012
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #5-6/2012
Issue 5-6/2012
[27. februar] 2012
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #7/2012
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #8/2012
Issue 8/2012
[10. april] 2012
Add/replace cover
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #9-10/2012
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #11/2012
Cover for Fantomet (Egmont Serieforlaget, 1998 series) #12/2012