Hjemmet, 1986 Series
 
5 på eventyr #[01]
Issue [01]
[februar] 1986
Add/replace cover
5 på eventyr #[02]
5 på eventyr #[03]
5 på eventyr #[04]
5 på eventyr #5/1986
5 på eventyr #6/1986
5 på eventyr #7
Issue 7
[august] 1986
Add/replace cover
5 på eventyr #8
Issue 8
[september ?] 1986
Add/replace cover
5 på eventyr #1/1987
5 på eventyr #2/1987
5 på eventyr #3/1987