Se-Bladene, 1955 Series
 
Cover for Hauk prøvenummer (Se-Bladene, 1955 series)