Cover for Hauk prøvenummer (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1955 series)