Se-Bladene, 1960 Series
 
Hjerterevyen #1/1960
Hjerterevyen #2/1960
Hjerterevyen #3/1960
Hjerterevyen #6/1960
Hjerterevyen #7/1960
Hjerterevyen #8/1960
Hjerterevyen #14/1960
Hjerterevyen #17/1960
Hjerterevyen #20/1960
Hjerterevyen #2/1961
Hjerterevyen #7/1961
Hjerterevyen #11/1961
Hjerterevyen #15/1961
Hjerterevyen #16/1961
Hjerterevyen #17/1961
Hjerterevyen #20/1961
Hjerterevyen #11/1962
Hjerterevyen #18/1962
Hjerterevyen #25/1962
Hjerterevyen #26/1962
Hjerterevyen #4/1963
Hjerterevyen #12/1963
Hjerterevyen #15/1963
Hjerterevyen #19/1964
Hjerterevyen #15/1965
Hjerterevyen #11/1967
Hjerterevyen #6/1969
Hjerterevyen #13/1969
Hjerterevyen #38/1970
Hjerterevyen #4/1971
Hjerterevyen #18/1971
Hjerterevyen #42/1971
Hjerterevyen #9/1974
Hjerterevyen #14/1975
Hjerterevyen #20/1978
Hjerterevyen #24/1978
Hjerterevyen #25/1978
Hjerterevyen #26/1978
Hjerterevyen #27/1978
Hjerterevyen #28/1978
Hjerterevyen #29/1978
Hjerterevyen #30/1978
Hjerterevyen #31/1978
Hjerterevyen #32/1978
Hjerterevyen #34/1978
Hjerterevyen #36/1978
Issue 36/1978
5. september 1978
Add/replace cover
Hjerterevyen #45/1978
Hjerterevyen #46/1978
Hjerterevyen #47/1978
Hjerterevyen #48/1978