Hjemmet, 1981 Series
 
Cover for Hårek julehefte (Hjemmet, 1981 series) #1981
Cover for Hårek julehefte (Hjemmet, 1981 series) #1982
Cover for Hårek julehefte (Hjemmet, 1981 series) #1983
Cover for Hårek julehefte (Hjemmet, 1981 series) #1984
Cover for Hårek julehefte (Hjemmet, 1981 series) #1985
Cover for Hårek julehefte (Hjemmet, 1981 series) #1988
Cover for Hårek julehefte (Hjemmet, 1981 series) #1993
Cover for Hårek julehefte (Hjemmet, 1981 series) #1994
Cover for Hårek julehefte (Hjemmet, 1981 series) #1996