Fonna Forlag, 1943 Series
 
Ingeniør Knut Berg på eventyr #[1]
Issue [1]
[desember 1943]
Add/replace cover
Ingeniør Knut Berg på eventyr #2
Issue 2
[desember] 1944
Add/replace cover
Ingeniør Knut Berg på eventyr #3
Issue 3
[desember] 1945
Add/replace cover
Ingeniør Knut Berg på eventyr #6
Issue 6
[desember 1948]
Add/replace cover
Ingeniør Knut Berg på eventyr #8
Issue 8
[desember 1950]
Add/replace cover
Ingeniør Knut Berg på eventyr #9
Issue 9
[desember 1951]
Add/replace cover
Ingeniør Knut Berg på eventyr #10
Issue 10
[desember 1952]
Add/replace cover
Ingeniør Knut Berg på eventyr #11
Issue 11
[desember 1953]
Add/replace cover
Ingeniør Knut Berg på eventyr #14
Issue 14
[desember 1956]
Add/replace cover