Se-Bladene, 1969 Series
 
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #1/1969
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #1/1970
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #8/1972
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #9/1972
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #11/1972
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #1/1973
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #2/1973
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #3/1973
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #9/1973
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #1/1974
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #2/1974
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #4/1974
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #1/1975
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #3/1975
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #4/1975
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #5/1975
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #6/1975
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #7/1975
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #8/1975
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #9/1975
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #10/1975
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #11/1975
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #12/1975
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #1/1976
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #2/1976
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #3/1976
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #4/1976
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #5/1976
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #6/1976
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #7/1976
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #8/1976
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #9/1976
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #10/1976
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #11/1976
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #12/1976
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #1/1977
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #2/1977
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #3/1977
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #4/1977
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #5/1977
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #6/1977
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #7/1977
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #8/1977
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #9/1977
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #10/1977
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #11/1977
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #12/1977
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #1/1978
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #2/1978
Cover for Lillemor (Se-Bladene, 1969 series) #3/1978