Marvel, 1982 Series
 
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #1
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #2
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #3
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #4
Issue 4
September 1982
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #5
Issue 5
November 1982
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #6
Issue 6
January 1983
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #7
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #8
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #9
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #10
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #11
Issue 11
November 1983
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #12
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #13
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #14
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #15
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #16
Issue 16
September 1984
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #17
Issue 17
November 1984
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #18
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #19
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #20
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #21
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #22
Issue 22
September 1985
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #23
Issue 23
November 1985
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #24
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #25
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #26
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #27
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #28
Issue 28
September 1986
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #29
Issue 29
November 1986
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #30
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #31
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #32
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #33
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #34
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #35
Issue 35
November 1987
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #36
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #37
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #38
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #39
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #40
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #41
Issue 41
December 1988
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #42
Issue 42
February 1989
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #43
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #44
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #45
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #46
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #47
Issue 47
Mid-November 1989
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #48
Issue 48
Mid December 1989
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #49
Issue 49
February 1990
Add/replace cover
Cover for Marvel Fanfare (Marvel, 1982 series) #50