Hjemmet, 1985 Series
Published in Norwegian (Norway) Norway
 
Publication Dates:
1985 - 1992
Number of Issues Published:
96 (#[1] - Walt Disney's Beste Historier fra Donald Duck & Co; Donald Duck: Mitt liv i et eggeskall - #96)
Color:
farger
Dimensions:
29,5cm x 25cm; 28,5cmx21cm (#74-#87)
Binding:
hardcover
Series Details:
Publisher's Brands:
Indicia Publishers:
Notes
Fra 1992 til 1994 ble det utgitt 40 enkeltalbum. Disse er oppført som egne serier med [Tegneserie Bokklubben] etter tittel.

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

[1] - Walt Disney's Beste Historier fra Donald Duck & Co; Donald Duck: Mitt liv i et eggeskall [2] - Asterix og styrkedråpene; Asterix som gladiator
[3] - Agent 327: Hekseringen & Under vann; Mastetoppens skrekk: Keiseren av Sargassohavet [4]
[5] - Lovinda: Skatten i Mørketårn; Moby Dick [6]
[7] [8]
[9] [10]
[11] [12]
[13] [14]
[15] [16]
[17] [18]
[19] [20]
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
51 52
53 54
55 56
57 58
59 60
61 62
63 64
65 66
67 68
69 70
71 72
73 74
75 76
77 78
79 80
81 82
83 84
85 86
87 88
89 90
91 92
93 94
95 96

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

[1] - Walt Disney's Beste Historier fra Donald Duck & Co; Donald Duck: Mitt liv i et eggeskall 1 - Walt Disney's Beste Historier fra Donald Duck & Co; Donald Duck: Mitt liv i et eggeskall
[2] - Asterix og styrkedråpene; Asterix som gladiator 2 - Asterix og styrkedråpene; Asterix som gladiator
[3] - Agent 327: Hekseringen & Under vann; Mastetoppens skrekk: Keiseren av Sargassohavet [4]
[5] - Lovinda: Skatten i Mørketårn; Moby Dick [6]
[7] [8]
[9] [10]
[11] [12]
[13] [14]
[15] [16]
[17] [18]
[19] [20]
21 22
23 24
25 26
27 28
29 30
31 32
33 34
35 36
37 38
39 40
41 42
43 44
45 46
47 48
49 50
51 52
53 54
55 56
57 58
59 60
61 62
63 64
65 66
67 68
69 70
71 72
73 74
75 76
76 77
78 79
80 81
82 83
84 85
86 87
88 89
90 91
92 93
94 95
96