Oberon, 1975 Series
 
Eppo #4/1975
Eppo #6/1975
Eppo #7/1975
Eppo #10/1975
Eppo #11/1975
Eppo #12/1975
Eppo #1/1976
Eppo #2/1976
Eppo #9/1976
Eppo #10/1976
Eppo #11/1976
Eppo #12/1976
Eppo #13/1976
Eppo #14/1976
Eppo #15/1976
Eppo #22/1976
Eppo #24/1976
Eppo #25/1976
Eppo #26/1976
Eppo #27/1976
Eppo #28/1976
Eppo #29/1976
Eppo #30/1976
Eppo ##53/1976
Eppo #11/1977
Eppo #30/1983
Eppo #31/1983
Eppo #21/1984
Eppo #52/1984