Oberon, 1980 Series
 
Flash Gordon #1
Flash Gordon #2
Flash Gordon #3
Flash Gordon #4