Se-Bladene, 1966 Series
 
Krigsserien #1/1966
Krigsserien #2/1966