Se-Bladene, 1969 Series
 
Tuppen #6/1972
Tuppen #9/1972
Tuppen #5/1991