Se-Bladene, 1969 Series
 
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #6/1972
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #9/1972
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #4/1978
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #6/1978
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #26/1989
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #1/1990
Issue #1/1990
[2. januar] 1990
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #2/1990
Issue #2/1990
[16. januar] 1990
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #3/1990
Issue #3/1990
[30. januar] 1990
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #4/1990
Issue #4/1990
[13. februar] 1990
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #6/1990
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #8/1990
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #9/1990
Issue #9/1990
[24. april] 1990
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #10/1990
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #11/1990
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #12/1990
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #13/1990
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #14/1990
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #15/1990
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #16/1990
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #17/1990
Issue #17/1990
[14. august] 1990
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #18/1990
Issue #18/1990
[28. august] 1990
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #19/1990
Issue #19/1990
[11. september] 1990
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #20/1990
Issue #20/1990
[25. september] 1990
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #21/1990
Issue #21/1990
[9. oktober] 1990
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #22/1990
Issue #22/1990
[23. oktober] 1990
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #23/1990
Issue #23/1990
[6. november] 1990
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #24/1990
Issue #24/1990
[20. november] 1990
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #25/1990
Issue #25/1990
[4. desember] 1990
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #26/1990
Issue #26/1990
[17. desember] 1990
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #1/1991
Issue #1/1991
[2. januar] 1991
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #2/1991
Issue #2/1991
[15. januar] 1991
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #3/1991
Issue #3/1991
[29. januar] 1991
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #4/1991
Issue #4/1991
[19. februar] 1991
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #5/1991
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #6/1991
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #7/1991
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #8/1991
Issue #8/1991
[16. april] 1991
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #9/1991
Issue #9/1991
[30. april] 1991
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #10/1991
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #11/1991
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #12/1991
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #13/1991
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #14/1991
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #15/1991
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #16/1991
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #17/1991
Issue #17/1991
[20. august] 1991
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #18/1991
Issue #18/1991
[3. september] 1991
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #19/1991
Issue #19/1991
[17. september] 1991
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #20/1991
Issue #20/1991
[22. oktober] 1991
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #21/1991
Issue #21/1991
[5. november] 1991
Add/replace cover