Se-Bladene, 1969 Series
 
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #6/1972
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #9/1972
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #4/1978
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #6/1978
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #1/1987
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #2/1987
Issue #2/1987
[13. januar] 1987
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #3/1987
Issue #3/1987
[27. januar] 1987
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #4/1987
Issue #4/1987
[10. februar] 1987
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #5/1987
Issue #5/1987
[24. februar] 1987
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #6/1987
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #7/1987
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #8/1987
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #9/1987
Issue #9/1987
[21. april] 1987
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #10/1987
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #11/1987
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #12/1987
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #13/1987
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #14/1987
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #15/1987
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #16/1987
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #17/1987
Issue #17/1987
[11. august] 1987
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #18/1987
Issue #18/1987
[25. august] 1987
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #19/1987
Issue #19/1987
[8. september] 1987
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #20/1987
Issue #20/1987
[22. september] 1987
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #21/1987
Issue #21/1987
[6. oktober] 1987
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #22/1987
Issue #22/1987
[20. oktober] 1987
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #23/1987
Issue #23/1987
[3. november] 1987
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #24/1987
Issue #24/1987
[17. november] 1987
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #25/1987
Issue #25/1987
[1. desember] 1987
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #26/1987
Issue #26/1987
[14. desember] 1987
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #1/1988
Issue #1/1988
[5. januar] 1988
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #2/1988
Issue #2/1988
[19. januar] 1988
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #3/1988
Issue #3/1988
[2. februar] 1988
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #4/1988
Issue #4/1988
[16. februar] 1988
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #5/1988
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #6/1988
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #7/1988
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #8/1988
Issue #8/1988
[12. april] 1988
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #9/1988
Issue #9/1988
[26. april] 1988
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #10/1988
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #11/1988
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #12/1988
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #13/1988
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #14/1988
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #15/1988
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #16/1988
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #17/1988
Issue #17/1988
[16. august] 1988
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #18/1988
Issue #18/1988
[30. august] 1988
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #19/1988
Issue #19/1988
[13. september] 1988
Add/replace cover
Cover for Tuppen (Se-Bladene, 1969 series) #20/1988
Issue #20/1988
[27. september] 1988
Add/replace cover