Se-Bladene, 1967 Series
 
Cover for Superserien spesialnummer (Se-Bladene, 1967 series)