Se-Bladene, 1965 Series
 
Rommets Helter #1/1965
Rommets Helter #2/1965
Rommets Helter #3/1965
Rommets Helter #4/1965
Rommets Helter #1/1966
Rommets Helter #2/1966
Rommets Helter #3/1966
Rommets Helter #4/1966
Rommets Helter #5/1966
Rommets Helter #1/1967
Rommets Helter #2/1967
Rommets Helter #3/1967
Rommets Helter #4/1967
Rommets Helter #1/1968
Rommets Helter #2/1968
Rommets Helter #3/1968
Rommets Helter #4/1968
Issue 4/1968
[november ?] 1968
Add/replace cover
Rommets Helter #1/1969
Rommets Helter #2/1969