Cover for Smazk! Gratis prøvenummer! (Se-Bladene - Stabenfeldt, 1986 series)