Se-Bladene, 1957 Series
 
Cover for Roy Rogers ekstranummer Dale Evans (Se-Bladene, 1957 series) #1957
Cover for Roy Rogers ekstranummer Dale Evans (Se-Bladene, 1957 series) #[1958]