Arcana, 2005 Series
 
Ezra: The Egyptian Exchange #[nn]