Hjemmet, 1986 Series
 
Cover for Skipper'n julehefte [Skippern julehefte] (Hjemmet, 1986 series) #1986
Cover for Skipper'n julehefte [Skippern julehefte] (Hjemmet, 1986 series) #1987
Cover for Skipper'n julehefte [Skippern julehefte] (Hjemmet, 1986 series) #1988
Cover for Skipper'n julehefte [Skippern julehefte] (Hjemmet, 1986 series) #1989
Cover for Skipper'n julehefte [Skippern julehefte] (Hjemmet, 1986 series) #1990
Cover for Skipper'n julehefte [Skippern julehefte] (Hjemmet, 1986 series) #1991
Cover for Skipper'n julehefte [Skippern julehefte] (Hjemmet, 1986 series) #1992
Cover for Skipper'n julehefte [Skippern julehefte] (Hjemmet, 1986 series) #1993
Cover for Skipper'n julehefte [Skippern julehefte] (Hjemmet, 1986 series) #1994
Cover for Skipper'n julehefte [Skippern julehefte] (Hjemmet, 1986 series) #1995
Cover for Skipper'n julehefte [Skippern julehefte] (Hjemmet, 1986 series) #1996