Egmont Serieforlaget, 2007 Series
 
Detektiv Nancy Drew #1
Detektiv Nancy Drew #2
Detektiv Nancy Drew #3
Detektiv Nancy Drew #4