Hjemmet, 1985 Series
 
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #påske 1985
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #sommer 1985
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #jul 1985
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #påske 1986
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #sommer 1986
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #jul 1986
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #påske 1987
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #sommer 1987
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #høst 1987
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #jul 1987
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #påske 1988
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #sommer 1988
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #høst 1988
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #julen 1988
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #påske 1989
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #sommer 1989
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #høst 1989
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #påske 1990
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #sommer 1990
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #høst 1990
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #sommer 1991
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #høst 1991
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #1/1992
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #2/1992
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #3/1992
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #4/1992
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #5/1992
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #6/1992
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #7/1992
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #8/1992
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #11/1993
Issue #11/1993
[21. desember] 1993
Add/replace cover
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #6/1994
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #7/1994
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #1/1995
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #9/1995
Cover for Donald Duck & Co Ekstra [Bilag til Donald Duck & Co] (Hjemmet, 1985 series) #5/1996