Entity-Parody, 1996 Series
 
Stargate #1
Stargate #1
Stargate #2
Stargate #3