NORMA Editorial, 2000 Series
 
Batman #1
Batman #2
Batman #3
Batman #4
Batman #5
Batman #6
Issue 6
Septiembre 2001
Add/replace cover
Batman #7
Issue 7
Octubre 2001
Add/replace cover
Batman #8
Issue 8
Noviembre 2001
Add/replace cover
Batman #9
Issue 9
Noviembre 2001
Add/replace cover
Batman #10
Issue 10
Diciembre 2001
Add/replace cover
Batman #11
Issue 11
Diciembre 2001
Add/replace cover
Batman #12
Batman #13
Batman #14
Batman #15
Batman #16
Batman #17
Batman #18
Batman #19
Batman #20
Batman #21
Batman #22
Batman #23
Batman #24
Issue 24
Septiembre 2002
Add/replace cover
Batman #25