Illustrerte Klassikere, 1957 Series
Published in Norwegian (Norway) Norway
 
Random Cover from Series #20 - Prærievognen
[1957]
Cover Gallery 
Publication Dates:
[1959] - [1967]
Number of Issues Published:
182 (#1 [HRN 67] - #184 - Gjøngehøvdingen)
Color:
farger
Dimensions:
ca 25 x 17,5 cm
Binding:
stiftet
Publication Type:
magazine
Series Details:
Publisher's Brands:
Indicia Publishers:
Tracking
Notes
No book name in indicia. #4 og #6 ikke utgitt på dette forlag.

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

1 [HRN 67] 2 [HRN 61] - David Copperfield
3 [HRN 86] - Midshipman Easy 5 [HRN 63] - Han kom først til Kina Marco Polo
7 [HRN 67] - En yankee fra Connecticut ved kong Arthur's hoff 8 [HRN 67] - Den svetsiske Robinson
9 [HRN 92] - En verdensomseiling under havet 10 [HRN 84] - Buffalo Bill
11 - Skatten på sjørøverøya 12 - Riddere av det runde bord
13 - Odysseen 14 - Kong Salomos miner
15 - Ville Bill Hickok 16 - Cæsars erobringer
17 - På jakt i jungelen 18 - To byer
19 - Robinson Crusoe 20 - Prærievognen
21 - Onkel Toms hytte 22 - Romeo og Julie
23 - Waterloo 24 - Indianer og hvit
25 - Rob Roy 26 - Ivanhoe
27 - Prærien 28 - Greven av Monte Cristo
29 - Robin Hood 30 - Ulvehunden
31 - Stormen 32 - Reisen til jordens sentrum
33 - Under to flagg 34 - Tidsmaskinen
35 - Den lille villmannen 36 - Jorden rundt på 80 dager
37 - Ulf Larsen 38 - Nederlaget
39 - Kidnappet 40 - Når villdyret våkner
41 - Den sorte tulipan 42 - Den mørke fregatten
43 - Lykkejegere 44 - Mannen med jernmasken
45 - Barkassen fra Bounty 46 - Spionen
47 - Skotske høvdinger 48 - I kongens tjeneste
49 - Mytteriet 50 - Den unge pimpernel
51 - Tapperhetens borg 52 - En midtsommernattsdrøm
53 - Den magiske flasken 54 - Cyrano de Bergerac
55 - Lord Jim 56 - Månens erobring
57 - Jernkledde menn 58 - David Balfour
59 - Fjellenes konge 60 - Herren til Ballantrae
61 - Jungelen kaller 62 - Stifinner
63 - Ild og sverd 64 - Huset med de sju gavler
65 - Reisen til månen 66 - Gullgraverliv
67 - Den hemmelighetsfulle øy 68 - Huckleberry Finn
69 - Ben Hur 70 - Pionerene
71 - Sjørøveren 72 - Krisen
73 - Kometen 74 - Hvordan jeg fant Livingstone
75 - Den siste mohikaner 76 - Iliaden
77 - De tre musketerer 78 - Abraham Lincoln
79 - Rip Van Winkle 80 - Jeanne d'Arc
81 - Mannen fra Virginia 82 - Modige menn
83 - Lobo - og andre dyr 84 - Gulliver's reiser
85 - Den usynlige mann 86 - Moby Dick
87 - Silas Marner 88 - Tjue år etter
89 - Høvdingen Pontiac 90 - Davy Crockett
91 - Nordens løve 92 - Michael Strogoff
93 - Losen 94 - Fredløs
95 - Mexicos erobring 96 - På tokt mot vest
97 - Månesteinen 98 - "Dumme" Wilson
99 - Dyrenes kamp 100 - De korsikanske brødre
101 - Store forventninger 102 - To år foran masten
103 - Sammensvergelsen 104 - Don Quijote
105 - Den sorte pil 106 - Kit Carson
107 - Polyppen 108 - De elendige
109 - Black Beauty 110 - Julius Cæsar
111 - Gudenes føde 112 - Mannen som ler
113 - Benjamin Franklin 114 - Damen i hvitt
115 - Tom Brown's skoledager 116 - Erobreren
117 - Havets arbeidere 118 - Kleopatra
119 - Pompeii's siste dager 120 - Jane Eyre
121 - Oliver Twist 122 - Arabiske netter
123 - Verdens hersker 124 - Typee
125 - Kosakk-høvdingen 126 - Mannen uten land
127 - Tom Sawyers bedrifter 128 - Cellinis eventyr
129 - Bountyfolkenes øy 130 - Høylandets datter
131 - Dronningens halsbånd 132 - Kaptein Singletons eventyr
133 - Tigrer og forrædere 134 - Baron Münchhausens opplevelser
135 - Gjennom speilet 136 - Redselsnetter
137 - Gullbillen 138 - Gorillajakten
139 - Det spøker på Canterville 140 - Daniel Boone
141 - Hunden Crusoe 142 - Fangen på Zenda
143 - Vilhelm Tell 144 - Spardame
145 - Prinsen og tiggeren 146 - Faust
147 - Sagaen om Rolv Krake og hans kjemper 148 - For frihetens sak
149 - Eventyret Vasa 150 - Husbond og gårdskar
151 - Kongens ring 152 - Aeneiden
153 - Havet gir - havet tar 154 - Argonautene
155 - Kaptein Cooks siste reise 156 - Perus erobring
157 - En fryktelig hevn 158 - Veien til India
159 - Den åpne båten 160 - De ti tusens tog
161 - Skipet fra Buenos Aires 162 - Røverne
163 - Det blå hotellet 164 - Mysteriet på Otranto
165 - Reisen til det fjerne østen 166 - Bjørnejakten
167 - Kampen om møllen 168 - Quebecs fall
169 - Denverekspressen 170 - Inkaens flukt
171 - Rytteren fra steppene 172 - I ukjente farvann
173 - De ville sakserne 174 - Vi fant Zu Vendi
175 - Custers siste kamp 176 - Invasjonen fra Roma
177 - Mexicos krigsgud 178 - "Sâo Joâo"s forlis
179 - Rogers Rangers 180 - Aleksanders erobringer
181 - Vestindias apostel 182 - Martin Eden
183 - I ødemarken 184 - Gjøngehøvdingen

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

1 [HRN 67] 2 [HRN 61] - David Copperfield
3 [HRN 86] - Midshipman Easy 5 [HRN 63] - Han kom først til Kina Marco Polo
7 [HRN 67] - En yankee fra Connecticut ved kong Arthur's hoff 7 [HRN 134] - En yankee fra Connecticut ved kong Arthur's hoff
7 [HRN 153] - En yankee fra Connecticut ved kong Arthur's hoff 8 [HRN 67] - Den svetsiske Robinson
9 [HRN 92] - En verdensomseiling under havet 10 [HRN 84] - Buffalo Bill
11 - Skatten på sjørøverøya 12 - Riddere av det runde bord
13 - Odysseen 14 - Kong Salomos miner
15 - Ville Bill Hickok 16 - Cæsars erobringer
17 - På jakt i jungelen 18 - To byer
18 [HRN 156] 19 - Robinson Crusoe
20 - Prærievognen 21 - Onkel Toms hytte
22 - Romeo og Julie 23 - Waterloo
24 - Indianer og hvit 25 - Rob Roy
26 - Ivanhoe 27 - Prærien
28 - Greven av Monte Cristo 29 - Robin Hood
30 - Ulvehunden 31 - Stormen
32 - Reisen til jordens sentrum 33 - Under to flagg
34 - Tidsmaskinen 35 - Den lille villmannen
36 - Jorden rundt på 80 dager 37 - Ulf Larsen
38 - Nederlaget 39 - Kidnappet
40 - Når villdyret våkner 41 - Den sorte tulipan
42 - Den mørke fregatten 43 - Lykkejegere
44 - Mannen med jernmasken 45 - Barkassen fra Bounty
46 - Spionen 47 - Skotske høvdinger
48 - I kongens tjeneste 49 - Mytteriet
50 - Den unge pimpernel 51 - Tapperhetens borg
52 - En midtsommernattsdrøm 53 - Den magiske flasken
54 - Cyrano de Bergerac 55 - Lord Jim
56 - Månens erobring 57 - Jernkledde menn
58 - David Balfour 59 - Fjellenes konge
60 - Herren til Ballantrae 61 - Jungelen kaller
62 - Stifinner 63 - Ild og sverd
64 - Huset med de sju gavler 65 - Reisen til månen
66 - Gullgraverliv 67 - Den hemmelighetsfulle øy
68 - Huckleberry Finn 69 - Ben Hur
70 - Pionerene 71 - Sjørøveren
72 - Krisen 73 - Kometen
74 - Hvordan jeg fant Livingstone 75 - Den siste mohikaner
76 - Iliaden 77 - De tre musketerer
78 - Abraham Lincoln 79 - Rip Van Winkle
80 - Jeanne d'Arc 81 - Mannen fra Virginia
82 - Modige menn 83 - Lobo - og andre dyr
84 - Gulliver's reiser 85 - Den usynlige mann
86 - Moby Dick 87 - Silas Marner
88 - Tjue år etter 89 - Høvdingen Pontiac
90 - Davy Crockett 91 - Nordens løve
92 - Michael Strogoff 93 - Losen
94 - Fredløs 95 - Mexicos erobring
96 - På tokt mot vest 97 - Månesteinen
98 - "Dumme" Wilson 99 - Dyrenes kamp
100 - De korsikanske brødre 101 - Store forventninger
102 - To år foran masten 103 - Sammensvergelsen
104 - Don Quijote 105 - Den sorte pil
106 - Kit Carson 107 - Polyppen
108 - De elendige 109 - Black Beauty
110 - Julius Cæsar 111 - Gudenes føde
112 - Mannen som ler 113 - Benjamin Franklin
114 - Damen i hvitt 115 - Tom Brown's skoledager
116 - Erobreren 117 - Havets arbeidere
118 - Kleopatra 119 - Pompeii's siste dager
120 - Jane Eyre 121 - Oliver Twist
122 - Arabiske netter 123 - Verdens hersker
124 - Typee 125 - Kosakk-høvdingen
126 - Mannen uten land 127 - Tom Sawyers bedrifter
128 - Cellinis eventyr 129 - Bountyfolkenes øy
130 - Høylandets datter 131 - Dronningens halsbånd
132 - Kaptein Singletons eventyr 133 - Tigrer og forrædere
134 - Baron Münchhausens opplevelser 135 - Gjennom speilet
136 - Redselsnetter 137 - Gullbillen
138 - Gorillajakten 139 - Det spøker på Canterville
140 - Daniel Boone 141 - Hunden Crusoe
142 - Fangen på Zenda 143 - Vilhelm Tell
144 - Spardame 145 - Prinsen og tiggeren
146 - Faust 147 - Sagaen om Rolv Krake og hans kjemper
148 - For frihetens sak 149 - Eventyret Vasa
150 - Husbond og gårdskar 151 - Kongens ring
152 - Aeneiden 153 - Havet gir - havet tar
154 - Argonautene 155 - Kaptein Cooks siste reise
156 - Perus erobring 157 - En fryktelig hevn
158 - Veien til India 159 - Den åpne båten
160 - De ti tusens tog 161 - Skipet fra Buenos Aires
162 - Røverne 163 - Det blå hotellet
164 - Mysteriet på Otranto 165 - Reisen til det fjerne østen
166 - Bjørnejakten 167 - Kampen om møllen
168 - Quebecs fall 169 - Denverekspressen
170 - Inkaens flukt 171 - Rytteren fra steppene
172 - I ukjente farvann 173 - De ville sakserne
174 - Vi fant Zu Vendi 175 - Custers siste kamp
176 - Invasjonen fra Roma 177 - Mexicos krigsgud
178 - "Sâo Joâo"s forlis 179 - Rogers Rangers
180 - Aleksanders erobringer 181 - Vestindias apostel
182 - Martin Eden 183 - I ødemarken
184 - Gjøngehøvdingen