Semic, 1997 Series
 
Morrgan & Klös #Vi är som hund och katt!