Come and join us at the Grand GCD Gathering during the Baltimore Comic-Con on September 25-27, 2015. This will be an historic meeting, where more of us will meet face-to-face than ever before. Visit us on Facebook and let us know you are coming, and we will make arrangements to meet!

Semic, 1986 Series
Published in Norwegian (Norway) Norway
 
Random Cover from Series #5 - Buddhas fange
1993
Cover Gallery 
Publication Dates:
[juni] 1992 - [desember] 1995
Number of Issues Published:
46 (#1 - QRN kaller ... - #46 - Oppgjør i Chinatown)
Color:
farger
Dimensions:
album; varierer mellom 28,8 x 22cm og 29,5 x 22cm
Binding:
limt rygg
Publication Type:
album
Series Details:
Publisher's Brands:
Indicia Publishers:
Tracking
Notes
Semic gir ut album #12 i 1978 (se egen serie) før de overtar serien fra album #28 i 1986. I tillegg til albumene i index status ble det gitt ut nye opplag av #13, #16, #17, #20, #25 og #26. #26 også i 3. opplag. Ytterligere data for disse i notater på 1. opplag.
Se også Sprint (Bonnier Publications / Semic AS, 1996 series) med 6 album i opptrykk.
Editing

Index Status

Indexed Partially Indexed Pending Approval Reserved Skeleton Data Only

1 - QRN kaller ... 2 - Z for Zero
3 - I skyggen av Z 4 - Havmysteriet & miniatyrmysteriet
5 - Buddhas fange 6 - Hemmeligheten på havets bunn
7 - Kampen om arven 8 - Nesehornets hemmelighet
9 - Ned med diktatoren! 10 - Den ville Spiralis
11 - Kvikk i knipe 12 - Gull og gorillaer
13 - Bråk i Champignac 14 - Gullmakeren
15 - Trianglen slår til 16 - Det mystiske klosteret
17 - Tora Torapa 18 - Hvem stjal Spiralis?
19 - Å fange Spiralis 20 - Amuletten fra Nikokolokoba
21 - Varsleren! 22 - Eplevin for stjernene
23 - Kodo den grusomme 24 - Mafiaens bønner
25 - Virus! 26 - Monolitten fra Kaalson Long
27 - Hvem kan stoppe Cyanina? 28 - Svarthattene
29 - Tidsmaskinen 30 - Trollmannen i Champignac
31 - Z vender tilbake 32 - Tempo Tabu
33 - Den unge Sprint 34 - Sprint i New York
35 - Redselen i Touboutt-Chan 36 - Stillhetens pirater
37 - De forbannedes dal 38 - Sprints barndom
39 - Sprint i Moskva 40 - Lille Sprint Finner du noe?
41 - På dypt vann 42 - Hva er det du driver med?
43 - Kjempeøglens egg 44 - Den svarte strålen
45 - Det har du godt av! 46 - Oppgjør i Chinatown

Cover Status

Scan available Needs Replacement No Scan available

1 - QRN kaller ... 2 - Z for Zero
3 - I skyggen av Z 4 - Havmysteriet & miniatyrmysteriet
5 - Buddhas fange 6 - Hemmeligheten på havets bunn
7 - Kampen om arven 8 - Nesehornets hemmelighet
9 - Ned med diktatoren! 10 - Den ville Spiralis
11 - Kvikk i knipe 12 - Gull og gorillaer
13 - Bråk i Champignac 13 - Bråk i Champignac
14 - Gullmakeren 14 - Gullmakeren
15 - Trianglen slår til 16 - Det mystiske klosteret
16 - Det mystiske klosteret 17 - Tora Torapa
17 - Tora Torapa 18 - Hvem stjal Spiralis?
19 - Å fange Spiralis 20 - Amuletten fra Nikokolokoba
20 - Amuletten fra Nikokolokoba 21 - Varsleren!
22 - Eplevin for stjernene 22 - Eplevin for stjernene
23 - Kodo den grusomme 23 - Kodo den grusomme
24 - Mafiaens bønner 24 - Mafiaens bønner
25 - Virus! 25 - Virus!
26 - Monolitten fra Kaalson Long 26 - Monolitten fra Kaalson Long
26 - Monolitten fra Kaalson Long 27 - Hvem kan stoppe Cyanina?
27 - Hvem kan stoppe Cyanina? 28 - Svarthattene
28 - Svarthattene 29 - Tidsmaskinen
30 - Trollmannen i Champignac 31 - Z vender tilbake
32 - Tempo Tabu 33 - Den unge Sprint
34 - Sprint i New York 35 - Redselen i Touboutt-Chan
36 - Stillhetens pirater 37 - De forbannedes dal
38 - Sprints barndom 39 - Sprint i Moskva
40 - Lille Sprint Finner du noe? 41 - På dypt vann
42 - Hva er det du driver med? 43 - Kjempeøglens egg
44 - Den svarte strålen 45 - Det har du godt av!
46 - Oppgjør i Chinatown