Se-Bladene, 1976 Series
 
Texas med Sheriff #1/1976
Texas med Sheriff #5/1976
Texas med Sheriff #6/1976
Texas med Sheriff #7/1976
Texas med Sheriff #8/1976
Texas med Sheriff #9/1976
Texas med Sheriff #10/1976
Texas med Sheriff #12/1976
Texas med Sheriff #1/1977
Texas med Sheriff #2/1977
Texas med Sheriff #3/1977
Texas med Sheriff #4/1977
Texas med Sheriff #5/1977
Texas med Sheriff #6/1977
Texas med Sheriff #7/1977
Texas med Sheriff #8/1977
Texas med Sheriff #9/1977
Texas med Sheriff #10/1977
Texas med Sheriff #11/1977
Texas med Sheriff #12/1977
Texas med Sheriff #1/1978
Texas med Sheriff #2/1978
Texas med Sheriff #3/1978
Texas med Sheriff #4/1978
Texas med Sheriff #5/1978
Texas med Sheriff #6/1978
Texas med Sheriff #7/1978
Texas med Sheriff #8/1978
Texas med Sheriff #9/1978
Texas med Sheriff #10/1978
Texas med Sheriff #11/1978
Texas med Sheriff #12/1978
Texas med Sheriff #1/1979
Texas med Sheriff #3/1979
Texas med Sheriff #4/1979
Texas med Sheriff #5/1979
Texas med Sheriff #6/1979
Texas med Sheriff #7/1979
Texas med Sheriff #8/1979